mgr inż. Bogusława Nyga

specjalista ds.
BHP
ochrony środowiska
inspektor ppoż
audytor wew.

 

 

 

E-learning

W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. oraz jego wejściem w życie z dniem 1 lipca 2005 roku, okresowe szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learning).

E-learning jest to technika szkolenia na odległość wykorzystująca media elektroniczne. Pozwala na ukończenie szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.
Realizujemy szkolenia bhp dla pracowników i pracodawców przez Internet.

W ramach szkoleń e-learningowych  wykonujemy szkolenia dla


Szkolenie okresowe dla  służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe pracodawców i osób wykonujących zadania służb bhp

Szkolenie okresowe technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno-technicznych

 

Szkolenia przez Internet to:

  • Oszczędności czasu pracownika,
  • nauka w dowolnym czasie i miejscu,
  • ciekawe i zrozumiałe materiały edukacyjne.