Kadra

 

Nasi specjaliści posiadają stosowne kwalifikacje określone przepisami pozwalające na obsługę podmiotów gospodarczych jako służby zewnętrzne w zakresie bhp, ppoż i ochrony środowiska.


Zatrudniamy
- specjalistów ds. bhp
- specjalistów ds. ochrony środowiska
- specjalistów ds. ppoż
- audytorów wewnętrznych
- wykładowców języka angielskiego

W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. z póź. zmianami w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektorem ppoż  może być osoba posiadająca kurs Inspektorów ppoż.

 

mgr inż. Bogusława Nyga
wykształcenie :
studia magisterskie w specjalności Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami
Inżynier BHP o kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność BHP.
Inspektor ppoż  ukończony w SAP Krakowie
przebyte szkolenia:
Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania: ISO 18001, 9001,14000,
Szkolenie metodyczno-dydaktyczne dla wykładowców, wydane przez NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Bielsko Biała
Certyfikat kursu oceny maszyn i urządzeń wydany przez PIP Katowice
Certyfikat Trenera. Jak pozyskać i oczarować klienta
Kurs księgowości wspomaganej komputerem
Doświadczenie: menager handlowy, szkoleniowiec, specjalista ds. bhp i ochrony środowiska, inspektor ppoż.

Uprawnienia:
specjalista ds. bhp i ochrony środowiska, inspektor ppoż
audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania

 

mgr inż. Iwona Kołodziejczyk
wykształcenie :
studia magisterskie w specjalności Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami
Inżynier BHP o kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność BHP.
Inspektor ppoż  ukończony w SAP Krakowie
przebyte szkolenia:
Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania: ISO 18001, 9001,14000,
Szkolenie metodyczno-dydaktyczne dla wykładowców.
Uprawnienia:
specjalista ds. bhp i ochrony środowiska, inspektor ppoż
audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania

 

Lektor Języka Angielskiego
Jan Kaczmarek
Licencjat University of  Cambridge (ESOL)
Szkolenie Metodyczno Dydaktyczne Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli