mgr inż. Bogusława Nyga

specjalista ds.
BHP
ochrony środowiska
inspektor ppoż
audytor wew.

 

 

 

Oferta

Świadczymy wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, realizowane przez sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba w ramach umów outsourcingowych i umów cywilno-prawnych.
Działalność obejmuje wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, w tym m. in.:

 • prowadzenie audytów dotyczących warunków pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu warunków pracy i stanu wypadkowości, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zgłoszenie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • doradztwo bezpiecznej organizacji stanowiska pracy,
 • postępowania powypadkowe wraz z dokumentacją,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • instrukcje bhp i regulaminy,
 • stan ochrony ppoż,
 • reprezentowanie pracodawcy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • usługi w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy – wdrażanie, audyty, szkolenia, dokumentacje, konsultacje,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

Oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami naszych klientów oraz specyfiką firmy. Zakres umowy uzgadniany jest indywidualnie z klientem. Nasze usługi bhp realizujemy na terenie całego kraju.
Naszą specjalnością są cenione przez klientów szkolenia bhp, ppoż i ochrony środowiska prowadzone w języku polskim i angielskim.

Oferujemy profesjonalną pomoc w efektywnym podnoszeniu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy i instytucjach.

Twój pracodawca jest obcokrajowcem, zastanawiasz się jak przedstawić wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Polsce? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, wykonamy audyt w języku polskim i angielskim.