Misja

 

Misją BHP Express jest ciągłe podnoszenie świadomości pracodawców, kierowników i managerów oraz dostarczanie skutecznych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż, w celu realizacji procesów zarządzania zgodnie z zasadami bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy oraz zrównoważonej ochrony środowiska naturalnego.